Ochrona danych

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest:
Motive Piotr Korsak
ul.Grodzka 35/8
30-001 Kraków
Polska


info@jestem.info

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej poinformujemy Cię szczegółowo o postępowaniu z Twoimi danymi.

1. Dostęp do danych i hosting

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Za każdym razem, gdy strona internetowa jest wywoływana, serwer WWW automatycznie zapisuje tylko tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera na przykład nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę połączenia, ilość przesyłanych danych i żądającego dostawcy (dane dostępowe) i dokumentuje połączenie.

Te dane dostępowe są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania serwisu i ulepszenia naszej oferty. Zgodnie z Art. 6 ust.1 zdanie 1 lit. Wszystkie dane dostępowe zostaną usunięte nie później niż siedem dni po zakończeniu wizyty na stronie.

Usługi hostingowe stron trzecich
W ramach przetwarzania w naszym imieniu zewnętrzny dostawca świadczy nam usługi hostingu i wyświetlania strony internetowej. Wszystkie dane, które są zbierane w ramach korzystania z tej strony lub w formularzach udostępnionych w sklepie internetowym, jak opisano poniżej, są przetwarzane na jej serwerach. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się tylko w ramach wyjaśnionych tutaj.

Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Gromadzenie i wykorzystywanie danych w celu realizacji umowy, nawiązania kontaktu i otwarcia konta klienta

Gromadzimy dane osobowe, jeśli dobrowolnie przekażesz nam je w ramach zamówienia lub podczas kontaktu z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-maila). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach potrzebujemy danych do realizacji umowy lub kontaktu i bez nich nie możesz wysłać zamówienia lub kontaktu. Jakie dane są zbierane, można zobaczyć w odpowiednich formularzach wejściowych. Wykorzystujemy podane przez Państwa dane zgodnie z Art. 6 ust.1 zd.1 lit.b RODO w celu realizacji umów i przetwarzania Państwa zapytań.
O ile wyraziłeś na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit.
Po całkowitym wykonaniu umowy lub usunięciu konta klienta, Twoje dane zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie okresów podatkowych i handlowych, chyba że wyraziłeś wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie Twoich danych lub zastrzeżemy prawo do wykorzystywania danych w sposób wykraczający poza dopuszczalne prawem, o czym poinformujemy Cię w niniejszym oświadczeniu. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i można to zrobić albo poprzez wysłanie wiadomości do opcji kontaktu opisanej poniżej, albo za pomocą funkcji dostępnej w koncie klienta.

3. Transfer danych

W celu realizacji umowy zgodnie z Art. 6 ust.1 zd.1 lit.b RODO przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej, której zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionego towaru. W zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybierzesz w procesie zamówienia, zebrane w tym celu dane dotyczące płatności przekażemy instytucji kredytowej, której zlecono płatność oraz, w stosownych przypadkach, zleconemu przez nas dostawcy usług płatniczych lub wybranemu serwisowi płatniczemu. . W niektórych przypadkach wybrani dostawcy usług płatniczych również sami zbierają te dane, jeśli utworzysz tam konto. W takim przypadku podczas składania zamówienia musisz zalogować się do dostawcy usług płatniczych za pomocą swoich danych dostępowych. W tym zakresie obowiązuje deklaracja o ochronie danych danego dostawcy usług płatniczych.

Korzystamy również z zewnętrznego systemu zarządzania towarami do przetwarzania zamówień i umów. Przekazanie lub przetwarzanie danych, które ma miejsce w tym zakresie, opiera się na realizacji zamówienia.

4. Biuletyn e-mailowy

Reklama e-mailowa z rejestracją do newslettera
Jeśli zarejestrujesz się w celu otrzymywania naszego biuletynu, wykorzystujemy wymagane do tego dane lub podane przez Ciebie osobno, aby regularnie wysyłać Ci nasz biuletyn e-mailowy na podstawie Twojej zgody zgodnie z Art. 6 ust.1 zdanie 1 lit.

Rezygnacja z newslettera jest możliwa w każdej chwili i można to zrobić albo poprzez wysłanie wiadomości do opcji kontaktu opisanej poniżej, albo poprzez link podany w newsletterze. Po wypisaniu się usuniemy Twój adres e-mail z listy odbiorców, chyba że wyrazisz wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie Twoich danych lub zastrzeżemy sobie prawo do wykorzystania danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o czym poinformujemy Cię w tym deklaracja.

Reklama e-mailowa bez rejestracji do newslettera i prawo do sprzeciwu
Jeśli otrzymamy Twój adres e-mail w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, a nie wniosłeś sprzeciwu, zastrzegamy sobie prawo do oferowania Ci regularnych ofert na produkty podobne do już zakupionych na podstawie § 7 ust. 3 UWG , które należy przesłać z naszej oferty drogą e-mailową. Służy to ochronie naszych głównie uzasadnionych interesów w zwracaniu się do naszych klientów w celach reklamowych.
Możesz w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu swojego adresu e-mail, wysyłając wiadomość do opcji kontaktu opisanej poniżej lub za pośrednictwem linku podanego w e-mailu reklamowym bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi taryfami.

Newsletter wysyłany jest w ramach przetwarzania w naszym imieniu przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail. Ten usługodawca ma siedzibę w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Pliki cookie i analiza internetowa

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, wyświetlanie odpowiednich produktów lub badanie rynku, na różnych stronach używamy tak zwanych plików cookie. Służy to ochronie naszych głównie uzasadnionych interesów w zakresie zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z Art. 6 ust.1 zdanie 1 lit.f RODO. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na Twoim urządzeniu. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są ponownie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po jej zamknięciu (tzw. pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie). Możesz sprawdzić czas przechowywania w przeglądzie w ustawieniach plików cookie swojej przeglądarki internetowej. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydowała o ich akceptacji lub wyłączeniu akceptacji plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookies. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, w którym wyjaśniono, w jaki sposób możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Można je znaleźć dla odpowiedniej przeglądarki pod następującymi linkami:

Internet Explorer™
Safari™
Chrome™
Firefox™
Opera™


Jeśli nie akceptujesz plików cookie, funkcjonalność naszej witryny może być ograniczona.

Wykorzystanie Google (Universal) Analytics do analizy sieci
O ile wyraziłeś na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. Usługa analizy sieci jest oferowana przez Google Ireland Limited, spółkę utworzoną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. (www.google.de). Google (Universal) Analytics wykorzystuje metody, które umożliwiają analizę korzystania z witryny, takie jak pliki cookie. Automatycznie zbierane informacje na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Aktywując anonimizację IP na tej stronie, adres IP jest skracany przed transmisją w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Zanonimizowany adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Po celu i zakończeniu korzystania przez nas z Google Analytics dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

W zakresie, w jakim informacje są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w USA, amerykańska firma Google LLC posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj. Na podstawie tej umowy między USA a Komisją Europejską ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Zapobiega to gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google.

Jako alternatywę dla wtyczki przeglądarki można <a href=""javascript:gaOptout()""> kliknąć ten link </a> , aby uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych w tej witrynie w przyszłości. Plik cookie rezygnacji zostanie zapisany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie, zostaniesz ponownie poproszony o zgodę.

6. Marketing internetowy

Narzędzie do czatu na żywo Zendesk
Jeśli skorzystasz z narzędzia czatu na żywo, aby skontaktować się z nami, dane, które dobrowolnie tam wprowadzisz (imię i nazwisko, adres e-mail, wiadomość) zostaną wykorzystane zgodnie z Art. 6 ust.1 pkt 1 lit.Przetwarzane przez nas w ramach realizacji umowy . Ponadto korzystanie z tego narzędzia służy ochronie naszych głównie uzasadnionych interesów w zakresie skutecznej i lepszej komunikacji z klientami zgodnie z Art. 6 ust.1 zd.1 lit.f RODO. Dane zostaną wówczas usunięte.
W ramach przetwarzania w naszym imieniu zewnętrzny dostawca Zendesk, Inc. zapewnia nam usługi dostarczania narzędzia do czatu na żywo. Wszystkie dane, które są gromadzone podczas korzystania z narzędzia czatu, są przetwarzane na jego serwerach.
Zendesk, Inc. ma siedzibę w USA i posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj. Na podstawie tej umowy między USA a Komisją Europejską ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Narzędzie czatu na żywo Userlike
Jeśli skorzystasz z narzędzia czatu na żywo, aby skontaktować się z nami, dane, które dobrowolnie tam wprowadzisz (imię i nazwisko, adres e-mail, wiadomość) zostaną wykorzystane zgodnie z Art. 6 ust.1 pkt 1 lit.Przetwarzane przez nas w ramach realizacji umowy . Ponadto korzystanie z tego narzędzia służy ochronie naszych głównie uzasadnionych interesów w zakresie skutecznej i lepszej komunikacji z klientami zgodnie z Art. 6 ust.1 zd.1 lit.f RODO. Dane zostaną wówczas usunięte.
W ramach przetwarzania w naszym imieniu zewnętrzny dostawca Userlike zapewnia nam usługi udostępniania narzędzia do czatu na żywo. Wszystkie dane, które są gromadzone podczas korzystania z narzędzia czatu, są przetwarzane na jego serwerach.

Mapy Google
Ta strona korzysta z Map Google do wizualnej reprezentacji informacji geograficznych. Mapy Google to oferta Google Ireland Limited, spółki utworzonej i działającej zgodnie z prawem irlandzkim z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.de). Służy to ochronie naszych głównie uzasadnionych interesów w zakresie zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty, a także łatwego dostępu do naszych lokalizacji zgodnie z Art. 6 ust.1 zd.1 lit.f) RODO.
Podczas korzystania z Google Maps Google przekazuje lub przetwarza dane dotyczące korzystania z funkcji Mapy przez odwiedzających witrynę, które mogą obejmować w szczególności adres IP i dane o lokalizacji. Nie mamy wpływu na to przetwarzanie danych.
W zakresie, w jakim informacje są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w USA, amerykańska firma Google LLC posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj. Na podstawie tej umowy między USA a Komisją Europejską ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.
Aby dezaktywować usługę Google Maps, a tym samym uniemożliwić przesyłanie danych do Google, należy dezaktywować funkcję JavaScript w swojej przeglądarce. W takim przypadku z Map Google nie można korzystać lub można z nich korzystać tylko w ograniczonym zakresie.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w informacjach o ochronie danych Google. Warunki korzystania z Map Google zawierają szczegółowe informacje na temat usługi map.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy pomiędzy osobami współodpowiedzialnymi zgodnie z Art. 26 RODO, którą możesz zobaczyć tutaj.

Google reCAPTCHA
W celu ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem naszych formularzy internetowych i spamem, w ramach niektórych formularzy na tej stronie korzystamy z usługi Google reCAPTCHA. Google reCAPTCHA to oferta Google Ireland Limited, spółki utworzonej i działającej zgodnie z prawem irlandzkim z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. (www.google.de). Sprawdzając ręczne wprowadzanie danych, usługa ta uniemożliwia zautomatyzowanemu oprogramowaniu (tzw. botom) wykonywanie nadużyć na stronie internetowej. Zgodnie z Art. 6 ust.1 zdanie 1 lit.

Google reCAPTCHA używa zintegrowanego ze stroną kodu, tzw. JavaScript, w ramach procesu weryfikacji, który umożliwia analizę korzystania z witryny, np. pliki cookie. Informacje zbierane automatycznie na temat korzystania z tej strony internetowej, w tym adres IP, są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ponadto inne pliki cookie przechowywane w Twojej przeglądarce przez usługi Google są oceniane przez Google reCAPTCHA.
Odczytywanie lub zapisywanie danych osobowych z pól wejściowych odpowiedniego formularza nie ma miejsca.

W zakresie, w jakim informacje są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w USA, amerykańska firma Google LLC posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj. Na podstawie tej umowy między USA a Komisją Europejską ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Możesz uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez JavaScript lub plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, wykonując je w ustawieniach przeglądarki, aby uniemożliwić obsługę JavaScript lub ustawienie plików cookie . Należy pamiętać, że może to ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej do Państwa użytku.

Więcej informacji na temat polityki ochrony danych Google można znaleźć tutaj.

7. Media społecznościowe

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez dostawców na ich stronach, a także możliwość kontaktu oraz związane z tym prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych dostawcy:

Nasza obecność online na Facebooku, Twitterze, Youtube, Instagramie

Nasza obecność na portalach i platformach społecznościowych służy lepszej, aktywnej komunikacji z naszymi klientami i zainteresowanymi stronami. Podajemy tam informacje o naszych produktach i aktualnych promocjach specjalnych.
Kiedy odwiedzasz naszą obecność online w mediach społecznościowych, Twoje dane mogą być automatycznie gromadzone i zapisywane w celach badań rynkowych i reklamowych. Przy użyciu pseudonimów z tych danych tworzone są tak zwane profile użytkowania. Można je wykorzystać na przykład do umieszczania reklam na platformach i poza nimi, które prawdopodobnie odpowiadają Twoim zainteresowaniom. W tym celu na Twoim urządzeniu zazwyczaj używane są pliki cookie. W tych plikach cookie zapisywane są zachowanie odwiedzających i zainteresowania użytkownika. Zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.f RODO ma to na celu ochronę naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście ważenia interesów, w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty i skutecznej komunikacji z klientami i zainteresowanymi stronami. Jeśli zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody (zgoda) na przetwarzanie danych przez odpowiedniego operatora platformy mediów społecznościowych, np. za pomocą pola wyboru, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust.1 lit.a RODO.
Jeżeli wyżej wymienione platformy mediów społecznościowych mają siedzibę w USA, zastosowanie mają następujące zasady: W przypadku USA Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. Wraca do Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat dla danej firmy można zobaczyć tutaj.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez dostawców na ich stronach, a także o możliwości kontaktu i przysługujących Ci praw oraz ustawień w celu ochrony Twojej prywatności, w szczególności możliwości sprzeciwu (opt-out), znajdują się w informacje o ochronie danych dostawców, do których linki znajdują się poniżej. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w tym zakresie, możesz się z nami skontaktować.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Opcja sprzeciwu (rezygnacja):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google/ YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated

Twitter: https://twitter.com/personalization

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

8. Wysyłanie przypomnień o ocenie przez e-mail

Jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę podczas lub po złożeniu zamówienia zgodnie z Art. 6 Paragraf 1 Zdanie 1 lit. System ocen.

Zgodę tę można cofnąć w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na opisaną poniżej opcję kontaktu.

9. Możliwości kontaktu i Twoje prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa:
• Zgodnie z Art. 15 RODO prawo żądania informacji o przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych w zakresie w nim określonym;
• Zgodnie z Art. 16 RODO prawo do niezwłocznego żądania sprostowania przechowywanych przez nas błędnych lub niekompletnych danych osobowych;
• Zgodnie z Art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, chyba że dalsze przetwarzanie
- do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
- do wypełnienia obowiązku prawnego;
- ze względu na interes publiczny lub
- w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych
jest wymagane;
• Zgodnie z Art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli:
- kwestionujesz dokładność danych;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz jego usunięcia;
- nie potrzebujemy już danych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń lub
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 RODO;
• Zgodnie z Art. 20 RODO, prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania ich przekazania innej odpowiedzialnej osobie;
• Zgodnie z Art. 77 RODO prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Z reguły możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania lub pracy lub z siedzibą naszej firmy.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych, informacji, poprawiania, ograniczania lub usuwania danych, a także cofnięcia udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, skontaktuj się z nami bezpośrednio, korzystając z danych kontaktowych w naszym wydawnictwie.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych :
Motive Piotr Korsak
ul.Grodzka 35/8
30-001 Kraków

info@jestem.info

Prawo do sprzeciwu
Jeśli przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany powyżej w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które są dominujące w kontekście wyważenia interesów, możesz sprzeciwić się temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego, możesz skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, jak opisano powyżej. Jeśli przetwarzanie odbywa się w innych celach, masz prawo do sprzeciwu tylko wtedy, gdy istnieją powody, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach, chyba że będziemy w stanie udowodnić ważne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub jeżeli przetwarzanie wymaga potwierdzenia, wykonania lub obrony Obsługuje roszczenia prawne

Nie dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego. Wtedy nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu.